اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی

کد مطلب 12414 1399-10-26 06:02
زمان تقریبی مطالعه 5دقیقه
. .

اسم دوقلو دختر و پسر خاص و امروزی


دسته بندی : دانستنيهاي نوزادان


اسم دوقلو دختر و پسر
 

ردیف
اسم
معنی

1
آدرینا
ادیب
دختر: آتشین، سرخ روی، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
پسر: زیرک، با فرهنگ، دانشمند، خداوند ادب

2
آراگل
آراد

دختر: آراینده گلها، زیبا کننده گلها
پسر:نام فرشته ای است موکل بر دین و تدبیر امور،نام فرشته خوبی ها در ایران باستان

3
آرشیدا آرشام
دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان
پسر: یک اسم اصیل آریایی، قوی، نیرومند و دارای زور خرس

4
آرشیدا
آرشین

دختر: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان
پسر: از نام های ایرانی پسرانه در زمان هخامنشی به معنای پهلوان باستان، داناترین و عاقلترین

5
آرمیتا
آرتا
دختر: پاک، فروتن، پاک دامن
مقدس، راست گفتار، درست کردار

6
آروشا
ارشیا
دختر: درخشان، نورانی، باهوش
پسر: در لغت زند و پازند تخت شاهان، عرش، جایگاه و مقام بالا

7
آریانا
آریا
دختر: سرزمین آریایی، مایه ی افتخار نژاد آریایی، نام یکی از سرداران ایرانی
پسر: آزاده، نجیب

8
آوینا
آوید
ختر: دختر پاک و بانویی که مثل آب زلال است
پسر: دانش، خرد، عقل

9
آیلین
آیدین
دختر: هاله، اطراف ماه، هاله ی ماه
پسر: روشنایی، روشن، آشکار

10
الینا
ایلیا
دختر: نیکویی و نعمت برای ما
پسر: در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است ، راستگوی بزرگ

11
بنیتا
بنیامین
دختر: دختر بی همتای من
پسر: پسر دست راست من، آخرین پسر حضرت یعقوب (ع)

12
بهدیس
بهداد
دختر: بی همتا
پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

13
بهدیس
بهداد
دختر: خوش رنگ، مانند خوبی و نیکی
پسر: در کمال عدل و داد، آفریده خوب

14
پانیذ
پرهام
دختر: قند مکرر، شکر
پسر: الهه تقدیر کننده طبیعت

15
پرستو
پدرام
دختر: نام یک پرنده، چلچله
پسر: آراسته، نیکو، خوشدل، شاد

16
پرنیان
کیان
دختر: پرده ی نقاشی - پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار
پسر: پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تاریخ افسانه ای ایران

17
پروا
پویا
دختر: فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
پسر: ویژگی آن که حرکت می کند و دارای استعداد یا توان دگرگونی در جهت برتری و پیشرفت است

18
پریا
آریا
دختر: همانند پری - زیبا چون پری
پسر: آزاده، نجیب

19
پریسا
پارسا
دختر: زیبا چون پری
پسر: پرهیزگار، زاهد، متقی، دیندار،

20
پوپک
بابک
دختر: پرنده ای که تاجی از پر بر سر دارد، هدهد
پسر: پرورنده و پدر را گویند

21
پونه
پوریا
دختر: گیاهی معطر از خانواده نعناع
پسر: نیک صورت - نام پهلوان ایرانی معروف به پوریای ولی

22
تَندیس داتیس
دختر: تصویر برجسته، تمثال، (به مجاز) زیبا روی - مجسمه
پسر: نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی

23
تابان
سامان
دختر: دارای نور و روشنی، درخشان، روشن
پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

24
تارا
طاها
دختر: ستاره، کوکب، مردمک چشم - ستاره
پسر: نام سوره ای در قران کریم ( طه)

25
تیارا
تیام
دختر: آراینده ی چشم، چشم آرا زیبا
پسر: در گویش لرستان به معنی چشمانم، بسیار عزیز و دوست داشتنی

26
ثَمین
رادین
دختر: گران بها، قیمت
پسر: جوانمرد - بخشنده، جوانمرد

27
ثمین
سامان
دختر: گران بها، قیمت
پسر: سرزمین، ناحیه، محل، ثروت، دارایی

28
جانا
جاوید
دختر: عزیزا، محبوبا - ای جان، ای عزیز
پسر: جاویدان - همیشگی، ابدی

29
چکاوک بابک
دختر: پرنده ای خوش آواز و کمی بزرگ تر از گنجشک که تاج بر سر دارد
پسر: پرورنده و پدر را گویند

30
حمیده
حمید
دختر: ستوده، پسندیده،در خور ستایش، نام مادر امام موسی کاظم (ع)
پسر: ستایش شده - ستوده، از نامهای خداوند

31
حنا
دانا
دختر: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد
پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند

32
حورا
دارا
دختر: حور، زن زیبای بهشتی
پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

33
دَریا
دارا
دختر: دریا
پسر: برخوردار از چیزی یا در اختیار دارنده ی چیزی، صاحب، مالک، ثروتمند

34
دیانا
دایان
دختر: نیکی رسان، نیکویی بخش
پسر: دایه - سرافرازی

35
دینا
دانا
دختر: داور، داوری، دین
پسر: دارای عقل و تجربه، خردمند، عاقل

36
رها
رهام
دختر: نجات یافته و آزاد
پسر: از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی

37
ریما
راما
دختر: در زبان عربی، «پایان روز تا تاریکی» و مجازا به معنای زیباست
پسر: در اساطیر هند، شخصی است که از تشخص و تجسم «ویشنو» معبود هندیان بوجود آمده است

38
ژینا
سپنتا
دختر: حیات - زندگی بخش
پسر: پاک و مقدس

39
ژینوس ژوبین
دختر: دختر باهوش
پسر: نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز

40
سامیه
سام
دختر: زن بلند قد، کسی که عازم شکار است
پسر: آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال

41
سپیده
سپهر
دختر: روشنی کم رنگ آسمان در افق مشرق قبل از طلوع آفتاب، (
پسر: آسمان، (به مجاز) روزگار

42
سعیده
سعید
دختر: خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند
پسر: خجسته، مبارک

43
سما
سینا
دختر: آسمان
پسر: دانشمند، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

44
سونیا سورنا
دختر: خرد و عقل
پسر: نام سردار ایرانی در زمان اشکانیان

45
شایلی
شایان
دختر: بی همتا
پسر: شایسته، سزاوار، در خور

46
شاینا
شایان
دختر: شاهدانه، مروارید درشت
پسر: شایسته، سزاوار، در خور

47
صبرا
صدرا
دختر: صبور و شکیبا
پسر: بالا برنده، ارج دهنده، نام حکیم محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی معروف به ملاصدرا

48
فرانک فردین
دختر: به معنی پروانه، (در اعلام) نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون در داستان های ملی
پسر:فروردین

49
فرناز
فرزاد
دختر: دارای ناز و غمزه زیبا و باشکوه
پسر: زاده شکوه و جلال

50
فرنوش کیانوش
دختر: نوشنده شکوه و جلال
پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام برادر فریدون پادشاه پیشدادی

51
کتایون همایون
دختر: دختر قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیار
پسر: جسته، مبارک، فرخنده

52
کیانا
کیاشا
دختر: منسوب به کیان، طبیعت
پسر: پادشاه، سلطان، حاکم

53
کیانا
کیان
دختر: منسوب به کیان، طبیعت
پسر: سروران و بزرگان - پادشاهان

54
گلرخ شاهرخ
دختر: مانند گل، زیبا روی
پسر: دارای رخساری چون شاه، شاه منظر، شا

55
مِهرانه مهران
دختر: منسوب به مهران، دارنده مهر، فروغ خورشید
پسر: نام یکی از خاندان‌های هفتگانهی عصر ساسانی، دارنده ی مهر

56
مانِلی
مانی
دختر: بمان برایم، (نام شخصیتی در شعر نیما یوشیج
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

57
مانا
مانی
دختر: ماندنی، پایدار
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

58
ماندانا
مانی
دختر: عنبر سیاه ،دانایی که دیگران را به دانایی وامی دارد، ماندنی و نمیرا
پسر: اندیشمند، بنیان‌گذار آئین مانوی

59
محنا
محمد
دختر: به حنا خضاب کرده
پسر: ستوده، بسیار تحسین شده، آن که خصال پسندیده اش بسیار است، (در اعلام) نام پیغمبر اکرم (ص )

60
مهزاد مهرزاد
دختر: بزرگ زاده، شاهزاده
پسر: زاده خورشید، نا بر بعضی از نسخه های شاهنامه نام یکی از پسران اسفندیار

61
مهسان ماهان
دختر: مانند ماه، زیبا
پسر: نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر

62
مهشاد فرشاد
دختر: ماهشاد - مرکب از مه (ماه) + شاد (خوشحال)
پسر: شکوه، شادی، شادی بزرگ

63
مهشید فرشید
دختر: پرتو ماه، ماهتاب، ماه روشن و درخشان
پسر: شکوه خورشید، شکوه درخشان - دا

64
نوا
نیما
دختر: صدای آهنگین، نغمه، آواز
پسر: کوهی است حوالی نور، (در اعلام) نام یکی از اسپهبدان تبرستان، تخلص شعری علی اسفندیاری (نیما یوشیج) شاعر نوپرداز

65
نوژان
نویان
دختر: فریاد، صدا و بانگ بلند
پسر: شادابی، شاهزاده، لقب سلاطین و بزرگان ترک

66
نیاز
فراز
دختر: حاجت، احتیاج
پسر: دارای وضع روبه بالا، خوب، خوش، جای بلند

67
وحیده
وحید
دختر: مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر
پسر: یگانه، یکتا، بی نظیر

68
ونوش کیانوش
دختر: گل بنفشه
پسر: بزرگ جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه

69
ویستا
اوستا
دختر: یابنده، برخوردار - دانش و فرهنگ
پسر: اساس، بنیاد، پناه، یاوری

70
یاسمن یاسین
دختر: درختچه ای زینتی دارای گل های درشت
پسر: نام سوره ای در قرآن کریم"


 
ارائه از : بخش کودکان
 
 


این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :