خیار شور فوری یک روزه درجه یک و ترد

کد مطلب 2479 1399-06-13 21:26
زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

آخرین خبر/ مواد لازم: خیار/نمیک/آب/سیر/فلفل/ترخون/شوید (خشک یا تازه)

خیارشور هم از آن خوشمزه های وسوسه انگیزی است که اگر حتی به تنهایی هم داخل یخچال باشد و نگاهتان به آن بیفتد، محال است که یکی از آن را برندارید این مدل خیار شورخیلی خوشمزه است و در عین حال بسیار راحت، یعنی نه احتیاج هست که آب را بجوشانید و خنک کنید و نه حتی خیار و سبزی ها را بعد از شستن خشک کنید و نخورید.آخرین خبر/ مواد لازم: خیار/نمیک/آب/سیر/فلفل/ترخون/شوید (خشک یا تازه)

خیارشور هم از آن خوشمزه های وسوسه انگیزی است که اگر حتی به تنهایی هم داخل یخچال باشد و نگاهتان به آن بیفتد، محال است که یکی از آن را برندارید این مدل خیار شورخیلی خوشمزه است و در عین حال بسیار راحت، یعنی نه احتیاج هست که آب را بجوشانید و خنک کنید و نه حتی خیار و سبزی ها را بعد از شستن خشک کنید و نخورید...

برگرفته از آشپزی با نارگلاین مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :