شیرینی ها/ دستور تهیه کیک قاشقی برای عصرانه

کد مطلب 5693 1399-08-04 18:16
زمان تقریبی مطالعه 2دقیقه

آخرین خبر/ چی لازم دارم:
◀تـخم مرغ.آخرین خبر/ چی لازم دارم:
◀تـخم مرغ...یڪ عدد
◀شڪر...نصف لیوان
◀وانـیل...یڪ چـهارم ق.چ
◀زعـفران غلیظ...یڪ ق.غ
◀آرد قنادے...یڪ لیوان
◀بیڪینگ پودر...یڪ ق.چ سرپر
◀مـاست.... نصف لیوان
چطور بپزم:
⏪تـخم مرغ همراه شڪر و وانیل بـه مـدت پنج دقیقه با هـمزن دستی بـزنـید تا حجیم و کرمی رنگ بشه اگه با دسـت براتون مشڪل با همزن برقی سه تا چهاردقیقه میتونید بزنید
⏪نـصف لیوان ماست اضافه ڪنید و خـوب بهم بزنید تا یڪدست بشه جایگزین ماست میتونید نصف لیوان شیر یا نصف لیوان آب جوش استفاده ڪنید موقع ریختن آب جوش حتما تند بهم بزنید تا تخم مـرغ شما بسته نشه ولی ماست بافت ڪیکتون پوڪ و سبڪ میڪنه حتی الامڪان سعی ڪنید از ماست اسـتفاده ڪنید
⏪آرد و بیڪینگ پودور الڪ ڪنید طی دو مرحله اضافه ڪنید دورانی بهم بزنید تا پفش نخوابه عزیزاے دلم اگه از شیر یا آب جوش استفاده میڪنید آرد مصرفی باید یڪ و یڪ چهارم لیوان باشه به آرد بیشترے نیاز داره
⏪بعد یڪدست شدن مواد ڪیکتون یڪ ق.غ زعفران اضافه ڪنید
⏪داخل تابه روغـن بـریزید اجازه بدید داغ بشه اندازه یڪ قاشق از مواد داخل روغن بریزید شعله رو روے ڪم بزارید تا مغز پخت بشه یڪطرف ڪامل سرخ شد برگردونید سمت دیگشم سرخ بشه
⏪برای پف ڪیڪ قاشقی حتما موقع سرخ شدن از تابه روغن داغ روے ڪیکهاتون بریزید اینڪار باعث میشه ڪیڪهاے ڪوچیڪتون پف ڪنه
 

 این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :