"چاق" را مسخره نکنید

کد مطلب 7916 1399-09-09 11:37
زمان تقریبی مطالعه 1دقیقه

ایسنا/یک روانشناس با اشاره به کاهش فعالیت بدنی افراد به علت حضور بیشتر در خانه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ گفت: مدیریت وزن دارای یک بعد روانشناختی است که از چشم بسیاری از مردم به دور مانده است. با توجه به نقش بسیار زیاد استرس در پرخوری، کم تحرکی و یا میزان قندی که بدن‌آزاد می‌کند و با توجه به حجم استرس تجربه شده مردم در شرایط پاندمی کووید ۱۹، شیوع اضافه وزن نیز افزایش یافته استایسنا/یک روانشناس با اشاره به کاهش فعالیت بدنی افراد به علت حضور بیشتر در خانه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ گفت: مدیریت وزن دارای یک بعد روانشناختی است که از چشم بسیاری از مردم به دور مانده است. با توجه به نقش بسیار زیاد استرس در پرخوری، کم تحرکی و یا میزان قندی که بدن‌آزاد می‌کند و با توجه به حجم استرس تجربه شده مردم در شرایط پاندمی کووید ۱۹، شیوع اضافه وزن نیز افزایش یافته است.این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :