واکسینه کردن جامعه با «سلامت روان»

کد مطلب 8646 1399-09-19 22:48
زمان تقریبی مطالعه 3دقیقه

زندگی آنلاین/ اساتید روانپزشکی و روانشناسی، معتقدند برای غلبه بر استرس و اضطراب روزهای کرونایی، توجه خود را معطوف به نکات مثبت زندگی داشت.

مهرداد کاظم زاده عطوفی روانشناس بالینی، در مورد همه گیری کرونا، گفت: کرونا، ویروس خودآگاهی و شناخت نقاط ضعف و قوت است و باعث شد هر کس متوجه شود چقدر توانایی مدیریت بحران را دارد و همه افراد ملزم می‌شوند مهارت‌هایی را کسب کنند که در حوزه سلامت روان مطرح شده است و جامعه باید با سلامت روان واکسیناسیون شودزندگی آنلاین/ اساتید روانپزشکی و روانشناسی، معتقدند برای غلبه بر استرس و اضطراب روزهای کرونایی، توجه خود را معطوف به نکات مثبت زندگی داشت.

مهرداد کاظم زاده عطوفی روانشناس بالینی، در مورد همه گیری کرونا، گفت: کرونا، ویروس خودآگاهی و شناخت نقاط ضعف و قوت است و باعث شد هر کس متوجه شود چقدر توانایی مدیریت بحران را دارد و همه افراد ملزم می‌شوند مهارت‌هایی را کسب کنند که در حوزه سلامت روان مطرح شده است و جامعه باید با سلامت روان واکسیناسیون شود.

سیدکاظم ملکوتی روانپزشک و عضو هیئت مدیره جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران، گفت: از مجموعه حوزه بهداشت، به موضوع بهداشت روان خیلی پرداخته نشده است و منظور از سرمایه گذاری که در شعار امسال است، سرمایه گذاری مالی، فرهنگی، آموزشی و اهمیت دادن به سلامت روان است.

وی در رابطه آثار کرونا بر سلامت روان، متذکر شد: وظیفه ما این است تا به نظر مسئولان برسانیم که هماهنگی زیادی باید بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد که بتوانیم سلامت روان جامعه را مدیریت کنیم. راه زیادی در پیش داریم تا به جایگاه اصلی در این زمینه برسیم.

در ادامه سیدوحید شریعت روانپزشک و رئیس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، با بیان این مطلب که مسئولیت ارتقا سلامت روان یک نگاه عمومی است، گفت: برای اولین بار سلامت جز شعارهای سیاستگذاران قرار گرفته و اتفاق خوبی بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: سلامت روان هم جز شعارها قرار بگیرد و مسئولین با تغییر نگرش، به سلامت روان به عنوان نیاز و اولویت نگاه کنند، تا نگرش مردم هم تغییر کند. همچنین تأکید کرد که این موضوع نیازمند آموزش است.

در ادامه جعفر بوالهری استاد روانپزشکی و رئیس سابق دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، گفت: طرح تحول سلامت، سرویس‌های کمی را به سلامت روان داده و تصمیم گیری‌های مقطعی و بدون کارآیی می‌تواند مشکل را وسعت دهد.

وی خاطر نشان کرد: مسئولین برای بودجه بندی درمان، پیشگیری و سلامت روان و ارائه خدمات در روستاها و حتی پیشگیری از خودکشی باید با صاحبنظران سلامت روان مشورت کنند تا با سرمایه گذاری مناسب، سلامت روان در دسترس همه قرار گیرد.

بوالهری گفت: تا سرمایه‌هایمان را برای سلامت و سلامت روان هزینه نکنیم بعید است پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم و می‌بایست بیشتر به سمت ارائه خدمات مجازی برویم.

علی اصغر اصغرنژاد فرید استاد روانشناسی، اشاره کرد: کارها باید اصولی و علمی باشد و نقش عوامل انسانی با کمک افراد متخصص در حوزه سلامت روان مدیریت گردد و مسائل مربوط به سلامت روان ریشه یابی شود.

شهربانو قهاری استاد روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نیز در مورد اینکه ملت ما یک ملت هیجانی است صحبت کرد و گفت: باید به افراد آموزش داده شود تا ذهن خردمند را تقویت کرده و با افراد متخصص مشورت کنند.

وی افزود: دوراندیشی یکی از نشانه‌های ذهن خردمند و کلید رهبری است که می‌تواند باعث شود بین ذهن هیجانی، ذهن خردمند و ذهن منطقی بالانس ایجاد شود و از هیجانات غیرمنطقی بکاهد.این مطلب را برای دوستانتان هم ارسال کنید :