1402\01\12 10:59:04


اهتزاز ۱۰۰ ابرپرچم در پایتخت به مناسبت روز جمهوری اسلامی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خبرداد: همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران ۱۰۰ ابرپرچم بر پایه‌های بلند مرتبه در میادین و نقاط شاخص شهر تهران به اهتزاز درآمده است.

رضا صیادی گفت: پرچم یکی از رویکردهای اصلی سازمان زیباسازی در حوزه آذین بندی‌های مناسبتی و دائمی شهر است که در مناسبت‌های ایرانی با توجه ویژه به پرچم رسمی کشور دنبال می‌شود.

وی گفت: اهتزاز دائمی هزاران پرچم عمودی و بزرگراهی، نصب نماپرچم در ساختمان‌های شاخص و ساخت و نصب بیش از ۱۰۰ پایه پرچم بلند مرتبه و اهتزاز ابرپرچم از جمله فعالیت‌های سازمان در این حوزه است.. .


بازنشر از : مهر

زیباسازی شهری

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

رضا صیادی