1402\01\12 14:29:07


بازهم تحریف؛ این‌بار در مورد استقلال مالی زن

معاون رئیس جمهور از پیگیری مطلبی با عنوان استقلال مالی زن منتسب به آقای حاج ابوالقاسم دولابی خبر داد و گفت:در گفتگو باایشان،مشخص شد مواردی که در اصل سخنرانی بوده با تیتر منتشر شده مغایر است.

انسیه خزعلی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: مطلبی تحت عنوان استقلال مالی زنان منتسب به آقای حاج ابوالقاسم دولابی در فضای مجازی می‌چرخد که تعجب مرا برانگیخت چرا که استقلال مالی زنان در صریح قرآن و سیره معصومین (ع) از چهارده قرن پیش مورد تاکید بوده است.

طبعاً چنین تصویری را به حقیقت نزدیک ندانسته و طبق تجربه‌ای که در عمر کوتاه این دولت داشتم آن را حاصل تحریف و تقطیع رسانه‌ها می‌دانستم؛ لذا تصمیم گرفتم مستقیماً مطلب را از ایشان بشنوم. در صحبت تلفنی، ایشان بر چند مساله تاکید کردند: ۱. ابداً صحبت استقلال مالی زنان مطرح نبوده است ۲.

مسئله وظیفه مرد در تأمین مخارج زندگی مورد تاکید بوده و اینکه نباید چنین امری به زنان تحمیل شود ۳. مسئله مشورت و همدلی در تصمیمات زندگی مشترک و پرهیز از مستقل عمل کردن مدنظر بوده‌است ۴. طغیان اختصاص به زن نداشته و زوجین را مخاطب داشته‌است ۵.

تک روی و بارهای غیر متوازن در وظایف هر یک از مرد یا زن، موجب از بین رفتن مودت و رحمت که اساس زندگی مشترک است، می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

انسیه خزعلی

توییتر

محمد حاج ابوالقاسم دولابی