1402\01\08 10:30:03


رشد ۶۰ درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده تهران. ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مردمی برای مقوله هویت‌بخشی

مدیرعامل سابق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به رشد ۶۰ درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده تهران، بر ضرورت هویت‌بخشی به بافت فرسوده تاکید کرد.

هوشنگ عشایری، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سابق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تحلیل فرایند بازآفرینی بافت فرسوده پایتخت، گفت: شرایط محلات هدف بازآفرینی شهری با توجه به بافت متراکم و ناپایدار بودن نسبت به سایر نقاط شهری متفاوت است و بر همین اساس نیازمند توجه خاصی نسبت به سایر نقاط شهری است.

مدیرعامل سابق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران خاطرنشان کرد: در تهران به‌دلیل اینکه پایتخت کشور و مرکز اقتصادی کشور محسوب می‌شود، شرایط خاص‌تر و حادتر است؛ چرا که بافت مورد هدف بازآفرینی در درون شهر تهران و در مرکز تجارت این شهر قرار گرفته و از طرفی تراکم استقرار افراد کم بضاعت را به خود اختصاص داده است و همین امر، با توجه به شرایط اقتصادی موجود کار را برای متولیان امر سخت می‌کند. وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران در یک‌سال گذشته اظهار کرد: بزرگ‌ترین اقدام خوبی که از سوی این سازمان صورت گرفت، تسهیل‌گری و ارائه مشوق‌ها بود که تبدیل به عامل محرکی برای نوسازی بافت فرسوده شد. عشایری با بیان اینکه حضور فعالانه در میان مردم و توجه به سازمان اجتماعی مهم‌ترین اثر در توسعه این محلات را در پی خواهد داشت، گفت: همکاری و همراهی مردم و ساکنان محلات فرسوده از اثرگذارترین پارامترها بود و به همین جهت رشد ۶۰ درصدی صدور پروانه در بافت فرسوده تهران را می‌بینیم.

مدیرعامل سابق شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تصریح کرد: یکی از شاخص‌های کمی ارزیابی عملکرد در این مناطق پروانه‌های ساختمانی برای بخش نوسازی است که این رشد نشان از استقبال مردم است و امیدواریم تقویت شود. وی با تاکید بر ضرورت هویت‌بخشی به بافت فرسوده عنوان کرد: مطمئناً با پیگیری شهرداری تهران آینده خوشی برای محلات بافت فرسوده رقم خواهد خورد.. .


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

مدیریت شهری

سازمان نوسازی شهر تهران