1401\05\22 14:34:51


طرحی جدید برای افزایش حقوق اساتید . بررسی آیین نامه «فوق العاده سرآمدی» در شورای حقوق و دستمزد

معاون آموزشی دانشگاه تهران با اشاره به جزئیات آیین نامه جدید افزایش حقوق هیات علمی گفت: این آیین نامه در شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی است.

محمود کمره ای در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح دانشگاه تهران برای افزایش حقوق اعضای هیات علمی در سال ۱۴۰۱ توضیح داد و گفت: یک افزایشی در سال ۱۴۰۰ برای حقوق هیات علمی علمی در وزارت علوم پیش بینی شد که براساس آن ۳۰ درصد به حقوق هیات علمی اضافه شد.

بعد از آن طرحی تحت عنوان طرح "تمام وقت ویژه جغرافیایی" مطرح شد که براساس آن کسانی که مشمول طرح می شدند، ۳۰ درصد دیگر به حقوقشان اضافه می شد. معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: در سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلات بودجه ای سازمان برنامه و بودجه، عملا یک و شش دهم برابر حقوق و ۳۰ درصد دوم حقوق اجرایی نشد و فقط یک و سه دهم انجام شد و فقط برخی دانشگاه ها با استفاده از امکانات خودشان و مجوز سازمان برنامه افزایش ۳۰ درصد دوم حقوق را اجرایی کردند. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ بحث های زیادی پیرامون افزایش ۳۰ درصد دوم حقوق انجام شد و مقامات کشور معتقدند که این ۳۰ درصد یکسان و به همه اعضای هیات علمی اضافه نشود و قرار است مجددا افزایشی صورت گیرد، متناسب با کارکرد افراد افزایش یابد.

کمره ای خاطرنشان کرد: آیین نامه ای از سوی رئیس دانشگاه تهران پیش بینی شده که براساس فعالیت های یکساله اساتید مورد ارزیابی قرار می گیرد و امتیازاتی مشابه آیین نامه ارتقا شامل فعالیت آموزشی، پژوهشی، خدمات اجرایی و فرهنگی به افراد داده می شود. این مقام مسول دانشگاه تهران تصریح کرد: این امتیازات محاسبه می شود و اگر امتیازات به دست آمده زیر ۱۵ باشد، حقوق عضو هیات علمی در سال ۱۴۰۱ مشابه همان سال ۱۴۰۰ و همان ۳۰ درصد افزایش خواهد بود. وی افزود: اگر امتیازی که فرد کسب می کند ۱۵ تا ۳۰ باشد، آن ۳۰ درصد دوم یعنی یک و سه دهم ضریب حقوق در یک و یک دهم ضرب می شود، اگر این امتیاز بین ۳۰ تا ۶۰ امتیاز باشد، در یک و دو دهم ضرب می شود و اگر امتیاز فرد بالاتر از ۶۰ باشد در یک و سه دهم ضرب خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران ادامه داد: عنوان این طرح "فوق العاده سرآمدی و شایستگی اعضای هیات علمی" نام گذاری شد و براساس آن هر عضو هیات علمی متناسب با فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، علمی و فرهنگی حقوق افزایش می یاید در نتیجه حقوق همه یکسان اضافه نمی شود. کمره ای در پایان گفت: این پیشنهاد مورد تایید اولیه وزارت علوم و وزارت بهداشت قرار گرفته است و خدمت رئیس جمهوری هم ارائه شده و ظاهرا در حال حاضر در شورای حقوق و دستمزد در حال بررسی است. اگر مصوب شود ابلاغ و اجرایی خواهد شد..

.


بازنشر از : مهر

افزایش حقوق

اعضای هیات علمی

دانشگاه تهران

محمود کمره ای