1402\01\12 10:48:07


فعالیت های نوآورانه و پژوهش های آموزشی علوم پزشکی معرفی می شوند. تقدیر از ایده های برتر دانشجویی

بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری و ایده های نوآورانه دانشجویی در روزهای ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ درتهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری همه ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در روزهای ۱۳ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می شود.

این رویداد امسال با شعار «آموزش پاسخگو، دانشگاه متعالی، پیامد ادغام» برگزار می شود. بیست و چهارمین دوره همایش کشوری آموزش علوم پزشکی نسبت به ۲۳ دوره قبلی با تغییراتی مواجه شده است که برگزاری حضوری همایش، کم کردن تعداد رویدادهای موازی و تقویت بخش بین الملل از جمله این تغییرات است. همچنین در کنار بیست و چهارمین همایش، جشنواره های شهید مطهری و ایده های نوآورانه دانشجویی نیز برگزار می شوند.

محورهای بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی شامل فعالیت های نوآورانه (توسعه ای) و پژوهش های آموزشی در کلیه مقاطع و رشته های علوم پزشکی در حیطه های ارزیابی دانشجو، برنامه ریزی درسی، یاددهی و یادگیری، مدیریت و رهبری آموزشی، مشاوره و حمایت دانشجویی، ارزشیابی دوره و هیات علمی، پژوهش در آموزش علوم پزشکی، توانمندسازی اعضای هیات علمی و یادگیری الکترونیکی و فناوری های نوین در آموزش است. همچنین جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و ترویج نوآوری و ابداع فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه همزمان با همایش آموزش علوم پزشکی برگزار می شود. در این دوره نیز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بر آن شد تا فرآیندهای حائز رتبه های برتر در جشنواره کشوری شهید مطهری که بیش از پنج سال از زمان ارائه، تداوم داشته اند را شناسایی کرده و از صاحبان آنها با عنوان جایزه تداوم (توسعه دانش پژوهی آموزشی و مدیریت آن) تجلیل می کند.

از بین فرآیندهای رسیده تعداد ۳۳ فرآیند حایز شرایط شناخته شدند که در انتهای جشنواره شهید مطهری اعلام و مورد تقدیر قرار می گیرند و جایزه تداوم (توسعه دانش پژوهی آموزشی و مدیریت آن) به آنها اهدا می شود. همچنین به منظور ارج نهادن به امر پژوهش در آموزش و تشویق و ترغیب دانشجویان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق فراخوان برای شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر دانشجویی در حیطه پژوهش در آموزش اقدام می کند. از بین منتخبان ۲۱ دانشگاه که در زمان مقرر دانشجوی برتر خود را معرفی کرده بودند با بررسی دقیق رزومه تعداد ۴ نفر در مقاطع کارشناسی، دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (PhD) و دستیاری شناسایی و در طی همایش معرفی و با جوایز ارزنده تقدیر خواهند شد و به این ترتیب دانشجوی پژوهشگر برتر پژوهش در آموزش پزشکی انتخاب می شود..

.


بازنشر از : مهر

همایش آموزش پزشکی

آموزش پزشکی

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی