شهرداری تهران آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوای شهر تهران با قرار گرفتن بر عدد ۶۸، در بازه ق

1402\01\14 07:59:07


هوای پایتخت قابل قبول است. رکوردشکنی تعداد روزهای پاک در مقایسه با سال گذشته

شاخص کیفیت هوای شهر تهران با قرار گرفتن بر عدد ۶۸، در بازه قابل قبول قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۶۷ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس پالایش صورت گرفته روی عدد ۶۸ بوده و در بازه قابل قبول و در مرز پاک قرار دارد. از ابتدای سال تاکنون پنج روز هوای پاک، هفت روز هوای قابل قبول و یک روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده است. پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۱۱ روز هوای قابل قبول تجربه کرده بودند..

.


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

آلودگی هوا

شرکت کنترل کیفیت هوای تهراننمایندگی بوتان تهران