محیط بان سازمان محیط زیست قتل فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت:در پرونده محیطبان نجفی، ما هر دو بعد را دنب

1401\05\23 04:03:07


پرونده قتل محیطبان و عملکرد سازمان محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست گفت:در پرونده محیطبان نجفی، ما هر دو بعد را دنبال کردیم یعنی هم اقداماتی برای شکستن رأی انجام دادیم و هم تلاش کردیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.

جمشید محبت خانی درباره حادثه قتل محیطبان «برومند نجفی» پس از برگزاری جلسه دادگاهش، با بیان اینکه من خبر قتل محیطبان نجفی را وقتی در دفتر خودم بودم، دریافت کردم، اظهار کرد: امروز اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محیطبان نجفی بود و قاضی پرونده، اولیای دم یعنی خانواده فلاحی را احضار کرده بود و از زندان نیز خواسته بود که محیطبان را به دادگاه بیاورند.

وی افزود: پس از برگزاری جلسه دادگاه و آنطور که شهود روایت کرده اند، در زمانی که مأموران قصد انتقال محیطبان نجفی از مجتمع قضائی کرمانشاه به زندان را داشتند، یکی از اقوام مقتول به سرباز زندان که محیطبان را همراهی می‌کرد، حمله ور شده و او را از ناحیه دست مجروح می‌کند. در همین زمان، پدر مقتول هم با سلاح گرم که احتمالاً کلاشینکف بوده به سمت محیطبان نجفی تیراندازی و او را به قتل می‌رساند. به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، در حال حاضر قاتل محیطبان نجفی (فلاحی) و کسی که به سرباز زندان حمله کرده، متواری هستند و تحت تعقیب قرار دارند.

محبت خانی با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص روند پرونده محیطبان نجفی، گفت: ما از ابتدای تشکیل این پرونده چندین بار برای اخذ رضایت از خانواده مقتول فلاحی به کرمانشاه سفر کردیم. یکبار هم به همراه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به این استان رفتیم و با بزرگان، ریش سفیدان، متنفذین و مسؤولان استانی دیدار کردیم و آنان قول دادند که برای اخذ رضایت از خانواده مقتول تلاش کنند و این کار را هم کردند. وی تصریح کرد: بر خلاف ادعای برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه سازمان در این پرونده یک بعدی جلو رفته است، ما هر دو بعد را دنبال کردیم یعنی هم اقداماتی برای شکستن رأی انجام دادیم و هم تلاش کردیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، افزود: پس از دیدارهای متعدد ما با اولیای دم و نیز تلاش‌های گسترده مقامات و ریش سفیدان محلی، پدر مرحوم فلاحی مرتب می‌گفت باید محیطبان نجفی پای چوبه دار بیاید و من آنجا رضایت می‌دهم. موردی که در جلسه امروز دادگاه هم تکرار کرده است که البته می‌توانست یک ترفند باشد. محبت خانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما موضوع قتل محیطبان نجفی را از دو وجه دنبال می‌کنیم؛ اول آنکه از مقامات ذیربط پیگیر هستیم که قاتل هرچه زودتر دستگیر شود.

در این زمینه، دادستانی کرمانشاه حکم دستگیری را صادر کرده و عوامل انتظامی استان هم پیگیر هستند که در اسرع وقت، قاتل را دستگیر کنند. وی، ادامه داد: موضوع دوم این است که چرا باید محیطبان به این راحتی آن هم در مقابل مجتمع قضائی که می‌بایست ضریب امنیت بالایی داشته باشد، مورد سو قصد قرار بگیرد؟ این سوالی است که محیطبانان مرتب از خود من می‌پرسند چراکه برای جامعه محیطبانی کشور ایجاد نگرانی کرده است. فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست در پایان تاکید کرد: ما باید بتوانیم امنیت محیطبانان خود را در صورت استفاده بجا و قانونی از سلاح خود در حین انجام وظایف قانونی شأن به طور کامل تأمین کنیم..

.


بازنشر از : مهر

محیط بان

سازمان محیط زیست

قتلمشاور امور مالی و مالیاتی در تهران