آگهی شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال که در صفحه نخست روزنامه اطلاعات روز ۲۴ فروردین ۱۳۵۷ منتشر شده است، قیمت پیکان را بدون تغییر نسبت به سال ۵۶ اعلام کرده است.

1402\01\14 12:38:20


پیکان سال ۵۷ چند بود؟

آگهی شرکت سهامی عام کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال که در صفحه نخست روزنامه اطلاعات روز ۲۴ فروردین ۱۳۵۷ منتشر شده است، قیمت پیکان را بدون تغییر نسبت به سال ۵۶ اعلام کرده است.

در متن این آگهی آمده است:

به پیروی از سیاست دولت و همگامی در مورد تثبیت قیمتها و جلوگیری از تورم، از اول اردیبهشت ماه سال جاری انواع مدلهای جدید ۲۵۳۷(۱۳۵۷ شمسی) پیکان بدون تغییر قیمت با بهای مصوب بهمن ماه سال ۲۵۳۵(۱۵ ماه قبل یعنی بهمن ۱۳۵۵) برای فروش عرضه خواهد شد.

قیمت انواع اتومبیل پیکان در این آگهی درج شده است.

photo_2023-04-03_13-37-20

 

.

.


بازنشر از : منبع: کانال دیرنمایندگی بوتان تهران