مهدی چمران شورای شهر تهران انتخابات شوراي شهر مهدی چمران با 21 رای رئیس شورای شهر تهران شد.

1401\05\23 06:23:15


چمران رئیس شورای شهر تهران شد + فیلم

مهدی چمران با 21 رای رئیس شورای شهر تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران برای سال دوم فعالیت این شورا برگزار شد که مهدی چمران با ۲۱ رأی مثبت به عنوان رئیس شورای شهر تهران انتخاب شد. همچنین اعضای شورای شهر با ۲۱ رأی مثبت پرویز سروری را به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب کردند.

در ادامه جعفر شربیانی با ۲۱ رأی مثبت به عنوان منشی اول و سوده نجفی با ۱۹ رأی مثبت نیز به عنوان منشی دوم انتخاب شدند. فیلم| لحظه اعلام نتیجه رأی‌گیری شورای شهر و ابقای مهدی چمران بر مسند ریاست شورا فیلم| لحظه اعلام نتیجه رأی‌گیری شورای شهر و ابقای پرویز سروری بر مسند نایب ریاست شورا ‌ فیلم| لحظه اعلام نتیجه رأی‌گیری شورای شهر و انتخاب منشی اول و دوم. .


بازنشر از : مهر

مهدی چمران

شورای شهر تهران

انتخابات شوراي شهرقفسه فلزی - قفسه انبار