ایوب فصاحت شهرداری تهران میدان میوه و تره بار مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: محص

1401\05\23 06:23:15


کاهش قیمت محصولات کشاورزی با خرید مستقیم محصول از کشاورز

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران گفت: محصولات قرار است به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری و با سود کمتر در اختیار مردم قرار گیرند.

ایوب فصاحت درباره شناسنامه‌دار شدن پنج محصول باغی و زراعی در میادین اظهار داشت: این محصولات قرار است به صورت مستقیم از کشاورزان خریداری شوند و با سود کمتر در اختیار مردم قرار گیرند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزود: طرح سه ساله‌ای را در نظر داریم که کلیه محصولات ورودی ما به میادین میوه و تره‌بار شناسنامه دار شوند و این کار را شروع کرده‌ایم. وی با بیان اینکه در کمتر از سه ماه پنج محصول ما شناسنامه‌دار می‌شوند، گفت: طرح خرید مستقیم ما از کشاورز زمانی که به صورت رسمی در میادین اجرایی شود، کلیه محصولات ورودی ما به صورت شناسنامه دار عرضه می‌شوند تا مردم بتوانند حوزه سلامت محصول را به صورت کامل رصد کنند. فصاحت عنوان کرد: ما به صورت سیستمی و هوشمند رصدهای خود را خواهیم داشت تا در حوزه سلامت غذایی قول خود به شهروندان را عملی کنیم..

.


بازنشر از : مهر

ایوب فصاحت

شهرداری تهران

میدان میوه و تره بارقفسه فلزی - قفسه انبار