آموزش مجازی دانشگاه شهید بهشتی دانشجویان کلاس‌های درسی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده به صور

1402\01\10 08:45:07


کلاسهای درس دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده مجازی شد

کلاس‌های درسی دانشجویان تمامی مقاطع دانشگاه شهید بهشتی هفته آینده به صورت مجازی تشکیل می‌شود.

معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: با توجه به اینکه دانشجویان غیربومی برای بازگشت به دانشگاه با مشکل تهیه بلیط مواجه هستند، تمام کلاس‌های روز دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴، ۱۵ و ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بر اساس تصمیم دانشگاه شهید بهشتی، کلاس‌های آموزشی دانشجویان این دانشگاه از روز شنبه مورخ ۱۹ فروردین به صورت حضوری برگزار خواهد شد.. .


بازنشر از : مهر

آموزش مجازی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشجویانمشاور امور مالی و مالیاتی در تهران