آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شهر تهران بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخ

1401\05\23 06:24:13


کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۹۴ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در حال حاضر روی عدد ۹۴ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

در ۲۴ ساعت گذشته این شاخص هوای پایتخت روی عدد ۹۹ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است. تهران از ابتدای سال دو روز هوای پاک، ۶۹ روز قابل قبول، ۶۴ روز ناسالم برای افراد حساس جامعه و ۵ روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم و دو روز هوای خطرناک داشته است. این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو روز هوای پاک، یک روز ناسالم، ۱۱۶ روز هوای قابل قبول و ۲۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند..

.


بازنشر از : مهر

آلودگی هوا

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

شهر تهرانچراغ خطی و تعمیرات چراع ال ای دی