1401\05\22 15:14:06


۳۰ واحد در حال گلدوزی پارچه‌های عزای محرم هستند

مشهد- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد گفت: در شهرستان مشهد بیش از ۳۰ واحد در حال گلدوزی پارچه‌های عزای محرم هستند.

حسین امیر کلالی اظهار کرد: در شهرستان مشهد بیش از ۲۵۰ کارگاه گلدوزی فعال است که بیش از ۳۰ واحد در حال گلدوزی پارچه‌های عزای محرم هستند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مشهد بیان کرد: هم چنین پیش بینی می‌شود دوبرابر واحدهای صنفی گلدوزی رسمی به‌صورت غیر رسمی و در منازل مشغول دوخت پرچم دوزی به مناسبت این ایام باشند. وی ادامه داد: هنر پرچم‌دوزی با چرخ بیش از صد سال در مشهد رونق دارد و هم اکنون بیش از ۲۵۰ کارگاه گلدوزی با چرخ که عمده فعالیت شأن دوخت سجاده و جانماز برای سبد سوغات زائرین است در مشهد فعال هستند.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

ماه محرم

صنایع دستی