1402\01\12 11:31:52


آموزه‌های قرآنی باید در جامعه جاری باشد

گناباد - رئیس دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: فرهنگ و آموزه‌های قرآنی باید در زندگی آحاد جامعه جاری و نمود داشته باشد.

حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از دوره‌ها و فعالیت‌های قرآنی شهرستان گناباد، با بیان این‌که ترویج فرهنگ و معارف و گسترش جامعه قرآنی نیازمند احساس مسئولیت عمومی و مشارکت همه بخش‌های فرهنگی و اجتماعی است، اظهار کرد: باید آموزه‌های قرآن کریم در همه بخش‌ها ترویج یابد.

وی با تأکید بر این‌که ایجاد و گسترش فرهنگ و معارف قرآنی از نیازهای مهم و زیربنایی جامعه اسلامی است، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت اقدامات فرهنگی و قرآنی برای کاهش عقب افتادگی‌ها در حوزه تدبر قرآنی استفاده شود. رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: باید فرهنگ و آموزه‌های قرآنی در زندگی آحاد جامعه و از جمله افرادی که در دوره‌ها و فعالیت‌های قرآنی حضور می‌یابند، نمود داشته باشد.. .


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

سازمان دارالقرآن الکریم

فرهنگ قرآنی