1401\12\28 06:51:16


اخذ سند تک برگ بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از اخذ سند تک برگ بیش از ۹۸ درصد اراضی ملی استان کرمانشاه خبر داد.

مهرداد آهکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخذ اسناد اراضی ملی و دولتی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سند تک برگ یک هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی تحویلی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان صادر و بیش از ۴۰۰ درصد برنامه اجرایی سال جاری در حوزه اخذ اسناد اراضی ملی تحقق یافته است.

وی افزود: اخذ اسناد تک‌برگی در این حجم شفافیت امور ثبتی، پیشگیری از جعل اسناد مالکیت و ارائه خدمات بهینه توأم با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان را به دنبال دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: اخذ اسناد تک‌برگ در راستای اجرای طرح کاداستر (حد نگار) ملی با همکاری ادارات ثبت و تشکیل بانک اطلاعاتی متقن بر پایه سرشماری مجدد اراضی دولت انجام می‌شود. آهکی بیان کرد: حفظ و حراست از اراضی دولتی و دفاع از حق و حقوق دولت برای بکارگیری این ظرفیت برای توسعه کشور از وظایف معاونت املاک و حقوقی به شمار می‌رود..

.


بازنشر از : مهر

کرمانشاه

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه

اراضی ملی

صد