1402\01\12 14:53:07


اطلاعیه دادستانی طرقبه در رابطه با اتفاق اخیر . صدور سه حکم جلب

مشهد - حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و همچنین ۲ خانم به اتهام تظاهر به کشف حجاب صادر شد.

روابط عمومی دادستانی شهرستان طرقبه از صدور حکم جلب فردی که به شکل نامتعارف نهی از منکر کرده بود و همچنین ۲ خانم به اتهام تظاهر به کشف حجاب خبر داد.

طبق گزارش روابط عمومی دادستانی طرقبه، پس از تظاهر به کشف حجاب توسط دو خانم در ملآعام و برخورد غیرمتعارف یک فرد با این دو خانم، دستورات قضائی لازم در این زمینه صادر و این افراد جلب شدند. این گزارش می‌افزاید: ضمن دستور برای تحقیق در مورد چگونگی شکل‌گیری اصل ماجرا با دستور قضائی، حکم جلب آن فرد به اتهام توهین عملی و اخلال در نظم و همچنین دو نفر خانم به اتهام ارتکاب فعل حرام به لحاظ تظاهر به کشف حجاب صادر شد. به صاحب واحد صنفی که این اتفاق در آن رقم خورده بود نیز جهت رعایت اصول شرعی و قانونی وفق مقررات تذکرات لازم داده شده است..

.


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

طرقبه شاندیز

حکم جلب

کشف حجاب