1402\01\12 18:16:20


باید زمان ترخیص کالاها از بنادر کاهش یابد

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: باید بتوانیم مزیت نسبی خود را در رقابت با بنادر دنیا حفظ کنیم بر همین اساس کاهش زمان ترخیص کالاها امری ضروری به شمار می‌آید.

مهدی دوستی در بازدید از بنادر هرمزگان، با اشاره به اهمیت کار استاندارد، اظهار کرد: استان هرمزگان یکی از اصلی‌ترین مزیت‌هایی که دارد بندری‌بودن و استقرار گمرکات در آن است از این رو با توجه به اینکه یکی از مزیت‌های نسبی هر بندری سرعت آن در ترخیص کالاها است، لازم است از تمام ظرفیت‌ها برای تسریع در این امور استفاده شود.

وی افزود: در سنجش و ارزیابی کیفیت کالاها استاندارد نقش بسزایی دارد بر عنین مبنا، سازمان ملی استاندارد می‌تواند با تسریع در آزمایشات خود در رابطه با کالاها سرعت ترخیص بنادر را افزایش دهد و زمان معطلی کالاها را کاهش دهد. دوستی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله داریم، تصریح کرد: ما باید بتوانیم مزیت نسبی خود را در رقابت با بنادر دنیا حفظ کنیم ضمن اینکه یک‌سری منافع محلی و رقابت با بنادر داخلی نیز وجود دارد که بر همین اساس کاهش زمان ترخیص کالاها امری ضروری به شمار می‌آید. استاندار هرمزگان، بیان‌کرد: انجام آزمایشات استاندارد در داخل استان موضوع دیگری است که لازم است مدنظر قرار گیرد، ما ناچار هستیم برخی از نمونه‌ها را برای آزمایش به استان‌های دیگر منتقل کنیم که این امر موجب می‌شود که زمان و هزینه‌هایی بر استان تحمیل شود که لازم است در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود ضمن اینکه دستوراتی نیز برای این مهم صادر شده است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان تاکیدکرد: تربیت نیروی متخصص در داخل استان موضوع حائز اهمیت دیگری است که باید با همکاری استاندارد و سایر دستگاه‌های مسئول دنبال شود از این رو امیدواریم در همین فضای موجود در استان بتوانیم بخشی از نیروهای مورد نیاز را جذب کنیم تا بخشی از کارها در داخل هرمزگان انجام شود.. .


بازنشر از : مهر

مهدی دوستی

استانداری هرمزگان

بندر شهید رجایی