1401\05\22 16:46:02


تامین آب با کیفیت برای شبکه شهرکرد از منابع زیرزمینی. مسئله مناطق مرتفع رفع خواهد شد

شهرکرد - شرکت آب و فاضلاب چهار محال و بختیاری اعلام کرد: چاه‌های کشاورزی با تایید کیفیت توسط نهادهای نظارتی به ظرفیت شبکه آب شرب استان چهارمحال و بختیاری اضافه شد.

تأمین آب از منابع زیرزمینی برای جایگزین کردن منبع گل‌آلود کوهرنگ در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آخرین جزئیات هم اکنون بیش از ۱۱ چاه تجهیز و به شبکه آب شرب استان چهارمحال و بختیاری اضافه شده است.

بر این اساس پس از تست کیفیت آب منابع زیرزمینی و با تأیید نهادهای نظارت بر کیفیت آب شرب، این منابع به ظرفیت شبکه اضافه شد. با توجه به تجهیز و اتصال چاه‌ها به شبکه آب شرب چهارمحال و بختیاری، در حال حاضر زمینه تأمین ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب مهیا شده است. هم اکنون بیش از ۹۵ درصد از مناطق شهرکرد، به آب شرب پایدار دسترسی دارند و مسئله برای رفع مناطق مرتفع نیز با تلاش ۲۴ ساعته نیروهای عملیاتی در حال رفع است..

.


بازنشر از : مهر

شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

آبرسانی

شهرکرد