1401\12\28 06:51:10


تامین اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور به کرمان در اولویت قرار دارد

کرمان - سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تامین اعتبار مصوبات سفر رئیس جمهور به استان در اولویت اعتبارات در سال آینده قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وحیدی عصر شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه کرمان گفت: یکی از مهمترین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در استان کرمان در سال آینده اجرای کامل مصوبات سفر رئیس جمهور به استان کرمان است و در همین راستا تأمین اعتبار این طرح‌ها در اولویت است.

وی افزود: ۲۹۳ مصوبه در سفر به استان کرمان تصویب شد که اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار و ۴۱۲ میلیارد تومان را شامل می‌شود. وی عنوان کرد: تاکنون ۶۵ درصد از تأمین اعتبار مصوبات تخصیص یافته است و مابقی طی سال آینده تخصیص خواهد یافت. وحیدی ادامه داد: اتمام طرح‌های نیمه تمام برای انتفاع مردم از این طرح‌ها نیز از دیگر اولویت‌های استان است..

.


بازنشر از : مهر

کرمان

اعتبارات

استانداری کرمان