پسر جوانی در اقدامی کینه جویانه دوستش را در کرج به قتل رساند و هفت سین‌های 2 خانواده را پر از غم و سیاهی کرد.

1402\01\14 05:49:08


جنایت سر سفره هفت سین

پسر جوانی در اقدامی کینه جویانه دوستش را در کرج به قتل رساند و هفت سین‌های 2 خانواده را پر از غم و سیاهی کرد.

رسیدگی به این پرونده از یک ساعت مانده به پایان سال ۱۴۰۱ درپی وقوع مرگ خونین جوان 24 ساله در حاشیه شهر نظرآباد شروع شد.

خیلی زود به دستور بازپرس کشیک قتل جسد پسرجوان به پزشکی قانونی منتقل شد وعلت مرگ وی ضربه چاقو به قفسه سینه اعلام شد.

در حالیکه مردم در هیاهوی تحویل سال ۱۴۰۲بودند کارآگاهان توانستند خیلی زود جسد را شناسایی کنند و در کمتراز ۴۸ساعت دوست مقتول را که فرید نام داشت بازداشت کنند.

سرهنگ اسداللهی رئیس پلیس نظر آباد درباره این پرونده گفت: متهم پس از مواجهه با شواهد و مدارک قانونی پلیس، سرانجام به قتل اعتراف کرد. 

.

.


بازنشر از : منبع: ایرانکارشناسی خودرو در کرج - تشخیص رنگ ماشین