1401\05\22 16:54:03


جهرم به شهر پر خطر کرونایی تبدیل شد

جهرم - شیوع بیماری کرونا در جهرم وضعیت شهرستان را به نارنجی و پر خطر کرونایی تبدیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رنگ بندی جدید کرونایی، شهرستان جهرم پس از هفته‌ها از وضعیت زرد کرونایی خارج و به وضعیت نارنجی رسید.

این در حالی است که روزانه بیش از ۵۰ نفر از اهالی این شهرستان به کرونا مبتلا شده و شمار مبتلایان بستری در بیمارستان نیز رو به فزونی است. بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳۰ به ۷۸ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۲۹ به ۱۸۴ شهر رسیده است. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۵۴ به ۱۷۴ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵ به ۱۲ شهر کاهش یافت..

.


بازنشر از : مهر

جهرم

آمار کرونا

ویروس کرونا