1401\05\22 16:49:03


خبرگزاری مهر خراسان شمالی یاور کمیته امداد در مأموریت‌ها

بجنورد- مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی خدمات این نهاد را خدمات نظام به مردم دانست و گفت: خبرگزاری مهر همکاری مثبتی با کمیته امداد دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهی راد صبح پنج شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر که به مناسبت روز خبرنگار انجام شد، اظهار کرد: کمیته امداد یک نهاد امدادرسان است که رسانه به عنوان یک بازو قوی برای آن محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: خبرگزاری مهر همکاری مثبتی با کمیته امداد دارد. وی افزود: انعکاس خدمات کمیته امداد، انعکاس خدمات نظام است لذا از رسانه‌ها می‌خواهیم همانطور که تا این لحظه در کنار ما بودند، از این پس نیز با ما همکاری کنند. الهی راد با اشاره به کمک رسانی کمیته امداد به ۲ هزار بیمار، گفت: اکنون ساخت هزار و ۶۰۰ مسکن با همکاری سپاه برای مددجویان در دست اقدام است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان داشت: کمک‌های متعددی در حوزه بهداشت و درمان، فرهنگی، ودیعه مسکن و… به نیازمندان تعلق گرفته است.. .


بازنشر از : مهر

کمیته امداد خراسان شمالی

مجید الهی راد

بجنورد