بازگشایی مدارس اداره کل آموزش و پرورش اصفهان تغییر ساعت کاری اصفهان- روابط عمومی

1402\01\12 14:50:21


ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان اعلام شد

اصفهان- روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای ساعت کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان اصفهان را پس از تعطیلات نوروز اعلام کرد.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در اطلاعیه‌ای ساعات کاری مدارس و ادارات آموزش و پرورش استان را پس از تعطیلات نوروز اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه دخترانه استان ۷:۳۰ صبح و مقطع متوسطه پسران ساعت ۷:۴۵ صبح خواهد بود. همچنین ساعت آغاز به کار مدارس ابتدایی استان نیز طبق روال گذشته ساعت ۸ صبح خواهد بود. اداره کل و ادارات نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان نیز طبق روال گذشته از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعد از ظهر فعالیت خواهند کرد و ساعت کاری این ادارات در روز پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ ظهر خواهد بود..

.


بازنشر از : مهر

بازگشایی مدارس

اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

تغییر ساعت کاریقفسه فلزی - قفسه انبار