1403\02\26 17:27:08


سیل در بولوار نماز مشهد ویدئو

بارندگی شدید امروز مشهد باعث جاری شدن سیل در برخی خیابان ها شد.

سیل در بولوار نماز مشهد 

سیل وحشتناک در سیدی مشهد

.

.


بازنشر از : منبع: اخبار مشه