1401\05\22 16:46:03


عدم اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال مصداق بارز اهمال است

شهرکرد- رئیس‌کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت: عدم اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مصداق بارز اهمال مدیران است.

احمد رضا بهرامی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان با تأکید بر اینکه مصوبات شورا باید بلافاصله پس از ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود، خاطرنشان کرد: آنچه در شورای حفظ حقوق بیت المال مصوب می شود حاصل بررسی های تخصصی و کارشناسانه است و لذا اگر اشکالی در روند اجرای مصوبات وجود داشته باشد باید در همان جلسات مطرح تا رسیدگی و رفع شود.

وی افزود: اینکه مصوبه ای از شورا به بهانه تداخل با یک موضوع مدتها مسکوت بماند و یا اجرای آن مورد استنکاف قرار گیرد می تواند از مصادیق بارز اهمال و ترک فعل مدیران قلمداد شود. بهرامی تصریح کرد: باید توجه داشت که هر چقدر در اجرای قانون تعلل شود این حقوق مردم است که از دست می‌رود و لذا مسئولان و متولیان امر می بایست خود را ملزم به صیانت از حقوق عامه بدانند. رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه موضوع فعالیت دامداری ها و متصرفات اراضی ملی در حوزه فعالیت شرکت اسکان باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱۰ جلسه فرعی و اصلی برای بررسی مشکلات دامداران تشکیل و مصوبات این جلسات نیز به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، لیکن اجرای برخی از این مصوبات به دلایل گوناگون انجام نشده است.

بهرامی یادآور شد: به لحاظ صیانت از حقوق عامه باید در اسرع وقت موضوع اخذ مجوزات توسط مراکز دامپروری در مجتمع اسکان پیگیری و نسبت به مستحدثات غیر قانونی در اراضی ملی خارج از محدوده مجتمع تصمیم‌گیری شود. رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مسئولان مربوطه می بایست ضمن هماهنگی کامل با دادستان مرکز استان پیشنهادات و موارد مطرح شده برای حل مشکل وضعیت دامداریها را در کارگروهی تخصصی بررسی و ظرف مدت ۱۰ روز نتیجه را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.. .


بازنشر از : مهر

دادگستری چهارمحال و بختیاری

احمد رضا بهرامی

شهرکرد

بیت الما