1401\05\22 16:46:04


لزوم صرفه جویی در مصرف آب مسیر خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد

شهرکرد - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری خواستار صرفه جویی در خصوص استفاده از آب مسیر خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری گفت: مشترکان مسیر خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد، در مصرف آب صرفه جویی کنند.

احمد رضا محمدی افزود: به دلیل بارندگی‌های اخیر، آب چشمه کوهرنگ گل آلود شده است و امکان تداوم این وضعیت هست. وی از اهالی شهرهای شهرکرد، چلگرد، باباحیدر، فارسان، فیل آباد، سورشجان و روستاهای مسیر خط انتقال کوهرنگ خواست: در مصرف آب حداکثر صرفه جویی را به عمل آورند. خط انتقال آب آشامیدنی کوهرنگ به شهرکرد آب آشامیدنی ۶ شهر و ۶۵ روستای واقع در مسیر را تأمین می‌کند..

.


بازنشر از : مهر

استانداری چهارمحال و بختیاری

آبرسانی

کوهرنگ