1401\05\22 16:47:02


نفرات برتر مسابقات دو و میدانی دانش آموزان دختر انتخاب شدند

بیرجند- رئیس هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی گفت: مسابقات دو و میدانی انتخابی دانش آموزان دختر متوسطه اول برگزار و نفرات برتر در هر ماده انتخاب شدند.

محبوبه اعتصامی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: مسابقات دوومیدانی انتخابی دانش آموزان دختر متوسطه اول توسط هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند، با شرکت شش تیم برگزار شد.

به گفته وی در این رقابت‌ها ۵۱ ورزشکار، مربی و سرپرست از شهرستان‌های بیرجند، سربیشه، خوسف، قائنات نهبندان و زیرکوه حضور داشتند. اعتصامی اضافه کرد: ورزشکاران شرکت کننده در این مسابقات در ۱۳ ماده و در استادیوم غدیر بیرجند با یکدیگر رقابت کردند و نفرات برتر در ماده‌های مختلف انتخاب شدند. رئیس هیئت دو و میدانی خراسان جنوبی ادامه داد: در ماده ۱۰۰ متر «جمالی و همایون پور» از بیرجند و «فاطمه خسروی» از سربیشه به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی با بیان اینکه در ماده ۲۰۰ متر هم «عرب» از بیرجند، «محمودی» از سربیشه و «پروانه» از قاین اول تا سوم شدند، افزود: در ماده ۸۰۰ متر مرادی از بیرجند، «نوروزی نژاد» از زیرکوه و «جعفر زاده» از قاین اول تا سوم شدند. وی بیان کرد: در ماده ۴۰۰ متر هم «جمالی و سلطانی» از بیرجند و «فاروقی» از نهبندان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند. اعتصامی گفت: در ماده ۱۵۰۰ متر مرادی از بیرجند، «فائزه محمودی» و «فاطمه حسینی» از سربیشه اول تا سوم شدند و در ماده ۳۰۰۰ متر «زهرا حسین زاده» از سربیشه به عنوان نفر برتر انتخاب شد.

به گفته وی در ماده ۴۰۰ متر با مانع «جمالی» از بیرجند نفر برتر شد. در ماده ۱۰۰ متر با مانع «نوروزی» از زیرکوه، عیسی پور از قاین و تکدی و خطا از زیرکوه اول تا سوم شدند. اعتصامی اضافه کرد: در پرتاب وزنه «داروغه» از خوسف، «دلاکه» از زیرکوه و «علی آبادی» از بیرجند، در پرش طول خسروی از سربیشه، «عیسی پور» از قاین و «قاسمی» از نهبندان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه در پرتاب نیزه «ابریشمی مقدم و ایمانی» از بیرجند نفرات برتر شدند، افزود: در پرتاب دیسک هم غلامی از خوسف، فاروقی از نهبندان و فروزنده از نهبندان به عنوان نفرات برتر برگزیده شدند. اعتصامی گفت: در رده سویسی از بیرجند «همایون پور، جمالی، مرادی و جمالی» اول، از قاین «عیسی پور، شخمگر و جعفرزاده» دوم و از زیرکوه «علی پور، دلاکه، کشتگر» سوم شدند.. .


بازنشر از : مهر

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

مسابقات دو و میدانی

بیرجند