هوای پاک هوای سالم آلودگی هوای مشهد مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۹ در شرایط پاک ق

1402\01\14 08:23:15


هوای مشهد پاک است

مشهد ـ کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۹ در شرایط پاک قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز چهاردهم فروردین ماه با ثبت شاخص ۴۹ در وضعیت هوای پاک قرار دارد.

همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۴۳ نیز نشان از کیفیت هوای پاک در شهر مشهد مقدس را دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه خیام شمالی با عدد شاخص ۸۴ در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است. دمای حال حاضر ۸ درجه سانتی‌گراد و آسمان غالباً ابری است..

.


بازنشر از : مهر

هوای پاک

هوای سالم

آلودگی هوای مشهدقفسه فلزی - قفسه انبار