1402\01\12 14:53:18


یک شهرستان خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

بجنورد- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: طبق آخرین رنگ بندی کرونا، شهرستان فاروج در وضعیت قرمز قرار گرفت و بجنورد در وضعیت نارنجی قرار دارد.

محمدرضا اکبری در گفتگو خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آخرین رنگ بندی کرونا، شهرستان فاروج در وضعیت قرمز قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: شهرستان بجنورد همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد. وی افزود: تنها شهرستان آبی خراسان شمالی، گرمه است. اکبری گفت: ۵ شهرستان دیگر در وضعیت زرد قرار دارند.

وی با اشاره به شیوع بیشتر کرونا، گفت: رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق دزهای یاداور خصوصاً برای اقشار حساس توصیه می‌شود.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

ویروس کرونا

شیوع کرونا