جوجه ریزی آبیک جهاد کشاورزی قزوین آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از یک میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغ

1402\01\14 11:30:26


یک میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری شهرستان آبیک

آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک از یک میلیون قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری شهرستان آبیک خبر داد.

محسن خیرخواه اظهار کرد: در طی یکسال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۳۱ هزار قطعه در واحدهای مرغداری شهرستان آبیک جوجه‌ریزی صورت گرفته است.

وی افزود: این میزان جوجه‌ریزی در ۳۳ واحد مرغ گوشتی فعال این شهرستان انجام شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک یادآور شد: از این میزان جوجه‌ریزی حدود ۳ هزار و ۴۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ در این شهرستان تولید شده است.. .


بازنشر از : مهر

جوجه ریزی

آبیک

جهاد کشاورزی قزویننمایندگی بوتان تهران