چاه غیرمجاز شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی برداشت غیر مجاز آب بجنورد- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خ

1402\01\12 14:53:18


۱۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در خراسان‌ شمالی مسدود شد

بجنورد- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از مسدود کردن ۱۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان طی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خبر داد.

وحید واسطه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۶ ماهه دوم سال گذشته، ۱۲۱ حلقه چاه آب غیر مجاز در استان مسدود شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی گفت: از این تعداد چاه غیرمجاز، ۴۶ حلقه در شهرستان بجنورد، ۲۷ حلقه در شهرستان اسفراین، ۲۴ حلقه در شهرستان شیروان و ۲۳ حلقه در شهرستان مانه و سملقان بودند. وی تصریح کرد: با انسداد این تعداد چاه غیر مجاز بیش از ۵۵۷ هزار متر مکعب آب زیرزمینی صرفه جویی شده است. واسطه افزود: در این مدت، ۲ دستگاه حفاری غیر مجاز چاه آب نیز در شهرستان مانه و سملقان با همکاری مراجع قضائی توقیف شده است..

.


بازنشر از : مهر

چاه غیرمجاز

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

برداشت غیر مجاز آبقفسه فلزی - قفسه انبار