خراسان رضوی دامپزشکی خراسان رضوی مشهد مرغ مشهد ـ مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت

1402\01\14 14:26:29


۱۶۲۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در خراسان رضوی معدوم شد. تولید ۱۲ هزار تن گوشت مرغ در استان

مشهد ـ مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: از زمان اجرای طرح تشدید نظارت‌های نوروزی دامپزشکی این استان ۱۶۲۵ کیلوگرم فراورده خام دامی غیر بهداشتی معدوم شد.

جواد اعلمی اظهار کرد: از زمان اجرای طرح تشدید نظارت‌های نوروزی دامپزشکی استان ۱۵۶ تن فراورده خام دامی غیر بهداشتی در واحدهای عرضه و نگهداری گوشت در استان ضبط شده است که از این مقدار ۱۶۲۵ کیلوگرم معدوم شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص اجرای طرح تشدید نظارت‌های نوروزی دامپزشکی بر کشتارگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: از ۱۴ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ در کشتارگاه‌های استان ۱۴۰ هزار رأس دام سبک و سنگین کشتار شده است که از این میزان ۳۵۲۰ تن گوشت قرمز استحصال شده است. اجرای این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. وی افزود: میزان ضبط لاشه‌ها در کشتارگاه‌های خراسان رضوی طی این مدت ۵ تن بوده است.

اعلمی درباره استحصال گوشت مرغ در خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از ۱۴ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال ۶ میلیون و ۱۴۲ هزار قطعه مرغ کشتار شده که منجر به تولید ۱۲ هزار تن گوشت مرغ در استان شده است. مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی درباره میزان لاشه طیور ضبط شده در کشتارگاه‌های خراسان رضوی بیان کرد: در این مدت ۵۴ هزار لاشه به وزن ۴۷ تن در کشتارگاه‌های استان ضبط شده است. وی با اشاره به بازدید از مراکز توزیع و عرضه گوشت در سطح خراسان رضوی در این مدت اظهار کرد: در این مدت ۱۸ هزار و ۸۰۰ مورد بازرسی انجام شده است و ۱۵۶ تن فراورده خام دامی غیربهداشتی در واحدهای عرضه و نگهداری استان ضبط شده است که از این مقدار ۱۶۲۵ کیلوگرم معدوم شده است..

.


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

دامپزشکی خراسان رضوی

مشهد

مرغقفسه فلزی - قفسه انبار