1401\05\22 16:51:05


۲۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب در زنجان نصب شده است

زنجان-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: طی سه ماه سالجاری ۲۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب در استان زنجان نصب شده است.

اسماعیل افشاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی سه ماه سالجاری ۲۹ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های آب در استان زنجان نصب شده است.

وی اظهار کرد: با هوشمند سازی تمامی چاه‌ها از اضافه برداشت آب جلوگیری می‌شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای زنجان گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۶۰ حلقه چاه کشاورزی در استان به کنتور هوشمند مجهز شده است. افشاری تاکید کرد: با توجه به اینکه روزهای گرم سال را داریم از مردم استان درخواست می‌شود به الگوی مصرف توجه کنند.

وی گفت: بخش کشاورزی در استان بیشترین مصرف را دارد و به مردم توصیه می‌شود مدیریت مصرف آب را مد نظر قرار دهند. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان، با بیان اینکه رسانه‌ها نسبت به فرهنگ سازی مصرف آب مدیریت لازم را داشته باشند، تصریح کرد: طی سالجاری نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های آب با مدیریت و برنامه ریزی خوبی جلو می‌رود.. .


بازنشر از : مهر

اسماعیل افشاری

آب منطقه ای زنجان

کنتور هوشمند