رنگ‌بندی کرونایی دانشگاه علوم پزشكی سمنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان- طبق آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وز

1402\01\12 08:14:11


۳ شهرستان استان سمنان در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت

سمنان- طبق آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، سه شهرستان استان سمنان شامل آرادان، سرخه و مهدی‌شهر در رنگ بندی نارنجی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا، مبتنی بر آمارهای واصله از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، سه شهرستان استان سمنان در وضعیت نارنجی یا همان هشدار جدی کرونایی قرار گرفتند.

در این رنگ بندی شهرستان‌های مهدی شهر، سرخه و آرادان در وضعیت نارنجی قرار دارند. رنگ بندی که نشان از وخامت اوضاع در شیوع ویروس منحوس کرونا دارد. طبق این رنگ بندی همچنین شهرستان‌های سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته است شرایطی که نشان از پرخطر بودن شرایط است.

تنها لکه آبی در نقشه استان سمنان، شهرستان میامی است. شهرستانی در شرق استان سمنان و که زیر مجموعه دانشگاه علوم شاهرود قرار داشته و وضعیت کرونا در آن نسبتاً بهتر است. کارشناسان اما اعتقاد دارند که نباید به این رنگ بندی چندان دقت داشت و می‌بایست به صورت جدی پروتکل‌ها را رعایت کرد.

در حال حاضر ۱۹ شهر در وضعیت قرمز، ۴۵ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۳۳ شهر در وضعیت زرد و ۱۵۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارد. بر اساس آخرین به روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۳ به ۱۹ شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۴۸ به ۴۵ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۴ به ۲۳۳ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۱۹۳ به ۱۵۱ شهر رسید.. .


بازنشر از : مهر

رنگ‌بندی کرونایی

دانشگاه علوم پزشكی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرودمشاور امور مالی و مالیاتی در تهران