آموزش تصویری دوخت دندان موشی مجموعه: هنر در خانه دوخت دندان موشی آموزش تصویری دوخت دندان موشییکی از انواع دوخت در خیاطی دوخت دندان موشی است که بر روی پارچه، نمد و

1401\05\23 07:15:07


آموزش تصویری دوخت دندان موشی

آموزش تصویری دوخت دندان موشی مجموعه: هنر در خانه دوخت دندان موشی آموزش تصویری دوخت دندان موشییکی از انواع دوخت در خیاطی دوخت دندان موشی است که بر روی پارچه، نمد و … دوخته می شود. این نوع دوخت برای دور دوزی به کار برده می شود و استفاده های بسیاری دارد

آموزش تصویری دوخت دندان موشی مجموعه: هنر در خانه دوخت دندان موشی   آموزش تصویری دوخت دندان موشی یکی از انواع دوخت در خیاطی دوخت دندان موشی است که بر روی پارچه، نمد و … دوخته می شود.

این نوع دوخت برای دور دوزی به کار برده می شود و استفاده های بسیاری دارد. در این مطلب شیوه دوخت دندان موشی را به شما آموزش می دهیم. دوخت دندان موشی به صورت گرد سوزن را از یک سو وارد میکنیم. مثل تصویر با فاصله مجدد سوزن را در پارچه ( از همان طرف که نخ خارج شده ) فرو میکنیم.   آموزش تصویری دوخت دندان موشی   سپس سوزن را از سمت دیگر بیرون آورده و پیش از اینکه دوخت محکم شود آن را از حلقه رد میکنیم. اکنون نخ را محکم میکشیم تا شکل آخر دوخت معلوم شود.   دوخت دندان موشی به صورت گرد   حال ادامه دوخت را معمولی ( مثل وقتی که دوخت اول است ) میزنیم.   مدل دوخت دندان موشی   این کار را تا پایان ادامه میدهیم. سوزن را از زیر دوخت اول رد میکنیم.   شیوه دوخت دندان موشی   حال ادامه نخ را به گره ابتدایی گره میزنیم.   انواع دوخت دندان موشی   و اضافه نخ را با قیچی برش میزنیم.   دوخت دندان موشی   این مدل دوخت دندان موشی که برای پارچه های دایره ای شکل که باید دور تا دورش دوخت بخورد استفاده می شود.   آموزش تصویری دوخت دندان موشی   آموزش دوخت دندان موشی لبه به لبه دو تکه پارچه  را که به کمک دوخت دندون موشی به هم می خواهید وصل کنید را روی هم بگذارید و دوخت دندون موشی لبه به لبه را با رد کردن سوزن از یکی از لایه های نمد آغاز کنید به گونه ای که گره انتهایی نخ میان دو لایه پارچه پنهان بماند.   آموزش دوخت دندان موشی لبه به لبه   به وسیله نخ یک حلقه در بالای پارچه درست کرده و سوزن را به تکه دیگر پارچه وارد کنید. محل ورود سوزن در تکه دوم پارچه باید هم راستا با جایی باشد که سوزن وارد تکه اولیه شده است.   مدل دوخت دندان موشی   در این مرحله از آموزش دوخت دندان موشی باید سوزن و نخ را از بین اولین کوک رد کنید.   شیوه دوخت دندان موشی   برای این کار بهتر است که به کمک نخ، یک حلقه در بالای نخستین کوک به وجود آورید و بعد سوزن را از میان کوک اول رد کنید.

این کار کمک می کند تا نخستین کوک دوخت دندون موشی شما محکم باشد و در نرود.   انواع دوخت دندان موشی   سوزن را به جلوی کار بیاورید و آن را از دو لایه نمد به طرف عقب رد کنید. هنگامی که همه سوزن از نمد عبور کرد می بینید که یک حلقه بالای نمد درست شده است.   دوخت دندان موشی   سوزن را از میان این حلقه رد کنید و آن را بکشید تا کوک بعدی شما صورت بگیرد.   آموزش تصویری دوخت دندان موشی   به همین روش باید دوخت دندون موشی را ادامه بدهید تا به لبه دیگر پارچه برسید و بخواهید کار دوخت را به پایان برسانید.   آموزش دوخت دندان موشی لبه به لبه   در کوک پایانی باید نخ را به دور آخرین کوک حلقه بزنید و با آن یک گره در بالای کارتان بزنید.   مدل دوخت دندان موشی   گره را خوب بکشید تا محکم شود و سوزن را از میان دو لایه پارچه بگذرانید و از جایی پایین تر از محل دوخت بیرون بیاورید.   شیوه دوخت دندان موشی   نخ بیرون آمده را نگه دارید و آخر آن را بچینید. به این ترتیب گره آخر کار شما نیز پنهان می ماند.   گردآوری: بخش خانه داری   { .

.


بازنشر از : بیتوتهپیش بینی قیمت روز دلار طلا و خودرو