حسینعلی شهریاری کمیسیون بهداشت و درمان پزشک خانواده رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیگیری تحقق اجرای طرح نظام

1402\01\14 10:55:44


باید از اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده مطمئن شویم

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیگیری تحقق اجرای طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده را یکی از اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دانست.

حسینعلی شهریاری، درباره اولویت‌های کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال ۱۴۰۲، گفت: طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده یکی از اولویت‌های جدی ما خواهد بود و بررسی خواهیم کرد که پیشنهادات مطرح شده توسط وزارت بهداشت و دولت تا چه اندازه قابلیت اجرا خواهند داشت و اینکه منابع مالی لازم برای آن پیش بینی شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد تحقق برخی از مسائل مطرح شده در مورد نظام ارجاع و پزشکی خانواده به سادگی امکان پذیر نباشد و به همین دلیل اولویت ما این است که مسائل را به صورت جدی بررسی کنیم. نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه داد: از مسئولان وزارت بهداشت دعوت خواهیم کرد با حضور در کمیسیون نمایندگان را به معنای واقعی توجیه کنند تا به این باور برسیم که طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده قابلیت اجرای دقیق را دارد و همچنین در جریان قرار گیریم که چگونه می‌توان مشکلات سد راه اجرای آنها را ییگیری و رفع کرد. شهریاری با بیان اینکه مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی از مشکلات جدی حوزه بهداشت و درمان کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در گذشته اعلام کردیم که در سال ۱۴۰۲ نگرانی جدی در این زمینه خواهیم داشت و با پیگیری این موضوع در ماه‌های نخستین سال نتیجه را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد..

.


بازنشر از : مهر

حسینعلی شهریاری

کمیسیون بهداشت و درمان

پزشک خانوادهتولید کارتن و سفارش کارتن