ترتیب رشد دندان های کودک مجموعه: بهداشت کودکان  دندان های موقتی کودکان که آنها را با نام دندان های شیری می شناسیم با قاعده خاصی رشد و ریزش می کنند. برای اینکه به د

1401\05\23 07:12:41


ترتیب رشد دندان های کودک

ترتیب رشد دندان های کودک مجموعه: بهداشت کودکان  دندان های موقتی کودکان که آنها را با نام دندان های شیری می شناسیم با قاعده خاصی رشد و ریزش می کنند. برای اینکه به درستی از محل و زمان جوانه نخستین دندان ها و به دنبال آن، دندان های دیگر فرزند خود آگاه شوید، ادامه مطلب را  مطالعه فرمایید

ترتیب رشد دندان های کودک مجموعه: بهداشت کودکان  دندان های موقتی کودکان که آنها را با نام دندان های شیری می شناسیم با قاعده خاصی رشد و ریزش می کنند.

برای اینکه به درستی از محل و زمان جوانه نخستین دندان ها و به دنبال آن، دندان های دیگر فرزند خود آگاه شوید، ادامه مطلب را  مطالعه فرمایید.1. دندان های پیشین فک پاییندو دندان میانی در فک پایین، نخستین دندان هایی هستند که در می آیند. این دندان ها اصولا بین 6 تا 10 ماهگی جوانه می زنند.

وقتی این دندان ها در می آیند، چهره کودکان بسیار دیدنی و دوست داشتنی است. وقتی می خندند دو دندان کوچک در میان دهان خالی آنها هیجان خاصی به بیننده می دهد و لبخند را بر لب های آنها می آورد.   دو دندان میانی در فک پایین، نخستین دندان هایی هستند که در می آیند  2. دندان های پیشین فک بالادو دندان میانی در فک بالا، پس از دندان های پیشین پایین رشد می کنند.

این دندان ها اصولا بین 8 تا 12 ماهگی جوانه می زنند.  دو دندان میانی در فک بالا، پس از دندان های پیشین پایین رشد می کنند.    3. دندان های کناری بالادر ماه های 9 تا 13 باید منتظر دندان های کناری بالا باشید که در کنار دندان های جلو در می آیند.   در ماه های 9 تا 13 باید منتظر دندان های کناری بالا باشید   4. دندان های کناری پاییندندان های کناری پایین در سمت چپ و راست دندان های پیشین پایین قرار دارند.

این دندان ها بین ماه های 10 تا 16 ماهگی رشد می کنند. این دندان ها لبخند کودک دلبند شما را بسیار زیباتر می کنند.   دندان های کناری پایین، بین ماه های 10 تا 16 ماهگی رشد می کنند   5. دندان های آسیای بالایینخستین دندان آسیای کودکان بین ماه های 13 تا 19 رشد می کنند.

این دندان در عقب فک رشد می کنند و تا زمانی که جفت آنها در فک پایین رشد نکنند، عملا هیچ کاربرد و استفاده ای ندارند.   نخستین دندان آسیای کودکان بین ماه های 13 تا 19 رشد می کنند      6. دندان های آسیای پاییناین دندان ها در عقب فک پایین رشد می کنند. زمان ظهور آنها عموما بین ماه های 14 تا 18 است.

در این سن کودک می تواند بیسکوئیت های خود را به راحتی میل کند.   دندان های آسیای پایین، ر عقب فک پایین رشد می کنند      7. دندان های نیش بالاییدندان های نیش بالایی زودتر از فک پایین شکل می گیرند. عموما باید در سن 16 تا 22 ماهگی منتظر این دندان ها باشید.   دندان های نیش بالایی زودتر از فک پایین شکل می گیرند   8.

دندان های نیش پایینیاین دندان ها پس از رشد دندان های نیش بالا و در حدود ماه های 17 تا 23 شکل می گیرند. با این دندان ها، لبخند کودک کامل می شود و جای هیچ دندانی در لبخند او خالی نیست.    این دندان ها پس از رشد دندان های نیش بالا و در حدود ماه های 17 تا 23 شکل می گیرند   9. دندان های آسیای ثانویه در فک پاییندندان های آسیای ثانویه در فک پایین در سن 23 تا 31 ماهگی رشد می کنند.

رشد این دندان ها درد چندانی برای کودک در پی ندارد. شاید چون پی بازیگوشی و تفریح هستند این درد را حس نمی کنند.   دندان های آسیای ثانویه در فک پایین در سن 23 تا 31 ماهگی رشد می کنند     10. دندان های آسیای ثانویه در فک بالادندان های آسیای ثانویه در فک بالا در سن 25 تا 33 ماهگی رشد می کنند.

در سن سه سالگی همه کودکان تقریبا همه 20 دندان کودکانه خود را دارند.   دندان های آسیای ثانویه در فک بالا در سن 25 تا 33 ماهگی رشد می کنند      منبع: bartarinha.ir. .


بازنشر از : بیتوتهبرق و روشنایی لاله زار