ورزشهای برای بهبود ستون فقرات مجموعه: ورزش درمانی ورزشهای برای بهبود ستون فقرات یک جراح ورزشهایی را نشان می دهد که می تواند ستون فقرات شما را قبل از دیر شدن بهبود

1401\05\23 07:13:11


ورزشهای برای بهبود ستون فقرات

ورزشهای برای بهبود ستون فقرات مجموعه: ورزش درمانی ورزشهای برای بهبود ستون فقرات یک جراح ورزشهایی را نشان می دهد که می تواند ستون فقرات شما را قبل از دیر شدن بهبود بخشد. در چند دهه گذشته ، زمان سپری شده با کمردرد در سراسر جهان 54٪ افزایش یافته است

ورزشهای برای بهبود ستون فقرات مجموعه: ورزش درمانی ورزشهای برای بهبود ستون فقرات   یک جراح ورزشهایی را نشان می دهد که می تواند ستون فقرات شما را قبل از دیر شدن بهبود بخشد. در چند دهه گذشته ، زمان سپری شده با کمردرد در سراسر جهان 54٪ افزایش یافته است.

این تعداد نشان می دهد که ورزش قبل از اینکه خیلی دیر شود چقدر مهم است. ما درک می کنیم که کمردرد می تواند بسیار استرس زا و شکنجه گر باشد و خوشحالیم که تمریناتی را که توسط این جراح نوآور توصیه شده است با شما به اشتراک می گذاریم.   این دکتر معروف هر تمرین را 100 بار با حداکثر سرعت انجام می داد! کل تمرینات او حدود 30 دقیقه به طول انجامید. نبض او به 110 تا 120 ضربه در دقیقه رسیده است ، که بسیار نزدیک به تمرین هوازی است. توصیه می شود که با 4–5 تمرین شروع کنید و هر تکرار 10-15-20 انجام دهید.   1.

ورزش روی صندلی     روی صندلی روی شکم خود دراز بکشید ، رو به پایین. دستان خود را پشت سر خود قفل کنید. پاهای خود را مستقیم بیرون بگیرید. در صورت لزوم می توانید آنها را روی مبل استراحت دهید. تمام بدن خود را صاف کنید و آن را به موازات کف قرار دهید. تا حد ممکن در قسمت تحتانی کمر خود به عقب خم شوید و بالاتنه را بالا ببرید. 10 بار تکرار کنید   2. خم شدن یوگا     روی پشت دراز بکش. دستها باید در امتداد بدن شما باشد. پاها را پشت سر خود قرار دهید و کف پا را لمس کنید. 10 بار تکرار کنید.   3.

رساندن کف دست به پشت     صاف بایستید. دست خود را بالا ببرید و به پشت خود برسانید. تیغه کتف مخالف را با کف دست خود لمس کنید. ممکن است سر شما کمی جلو برود. 10 بار با هر دست تکرار کنید.   4- لرزش بدن     روی چهار زانو قرار بگیرید. پشت خود را آرام کنید. با انجام خم شدن سریع و تیز بازوهای خود در آرنج ، لرزش را شروع کنید. این کار را برای 30-60 ثانیه انجام دهید.   5- چرخیدن روی زمین     روی پشت دراز بکشید. زانوها را با دستان خود ببندید و آنها را به سمت سینه خود فشار دهید. بدن خود را به جلو و عقب چرخانید. 10 بار تکرار کنید.   6.

ورزش برای تقویت عضلات پشت     روی شکم دراز بکشید. دستان شما باید مستقیم در امتداد بدن باشد. سر و سینه را بلند کرده و 3 ثانیه نگه دارید. این تمرین را 3 بار تکرار کنید.   سلامت  . .


بازنشر از : بیتوتهبرق و روشنایی لاله زار