1402\01\12 07:43:58


کمبود پزشک متخصص در ایام نوروز. بخش خصوصی همکاری نمی کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از کمبود پزشک متخصص در ایام نوروز گلایه کرد.

فاطمه محمدبیگی، با اشاره به نارضایتی مردم در مورد عدم حضور برخی از متخصصان در ایام نوروز در مرکز درمانی، گفت: به طور کلی ما در ایام نوروز با مشکل کمبود متخصص در کل کشور روبرو هستیم، از طرفی با عدم همکاری برخی از بیمارستان‌های خصوصی مواجه می‌شویم.

وی افزود: انتظار می‌رود بخش خصوصی همانطور که در سایر ایام سال به مردم خدمات درمانی ارائه می‌دهند، در ایام تعطیلات همچون عید نوروز هم این خدمات را به هموطنان ارائه کنند. محمدبیگی با اشاره به کمبود خدمات درمانی در بخش دولتی، تصریح کرد: در استان‌هایی مانند قزوین که سرانه تخت در بخش دولتی کم است، طبیعتاً انتظار می‌رود که بخش خصوصی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد، به خصوص بیمارستان‌های خصوصی که بعد از مراکز دولتی ملجا و پناهگاه مردم هستند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم همکاری بخش خصوصی با سازمان‌های بیمه گر، یادآور شد: برخی از بیمارستان‌های خصوصی با بیمه تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه قرارداد ندارند و به هیچ وجه همکاری لازم و کافی نمی‌کنند.

این مسئله باعث شده که قشر ضعیف و زحمتکش کارگر در بسیاری از استان‌ها که در حدود دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند، از خدمات بیمارستان‌های خصوصی محروم شوند.. .


بازنشر از : مهر

فاطمه محمد بیگی

کمبود پزشک

کمیسیون بهداشت و درمان