ویروس کرونا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واکسن کرونا بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳ هزار و

1401\05\22 15:08:03


۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۹۶۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۱۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۷۷۳ نفر دوز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۲۲ هزار و ۶۴۱ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۳۳۲ دوز رسید. در شبانه روز گذشته ۳ هزار و ۹۶۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.. .


بازنشر از : مهر

ویروس کرونا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

واکسن کروناتعمیر پکیج دیواری