آخرین خبر/ متن آهنگ الهه ی ناز مهدی احمدوندای الهه ناز بمونی کاش با من بلند پروازکاش یه جوری میشد با هم بسازن کبور و بازای الهه ناز تو واقعی من یه رویا پردازای الهه ناز صدای تو سا

1402\01\14 12:49:06


آهنگ «الهه ناز» با صدای مهدی احمدوند

آخرین خبر/ متن آهنگ الهه ی ناز مهدی احمدوندای الهه ناز بمونی کاش با من بلند پروازکاش یه جوری میشد با هم بسازن کبور و بازای الهه ناز تو واقعی من یه رویا پردازای الهه ناز صدای تو ساز سکوتت آواز بازار دنیا منو دیر با تو آشنا کرد دنیا ستم هی به عاشقا کرداین حق نبود سهم ما از عشق دنیا با ما این کارو چرا کرددنیا قشنگ بود تو کتابا به ما که رسید خراب و ویرانبچرخ و بچرخون مارو دنیا تا گیج بره آخر ما سرامونامروز که هرجوری گذشت رفت چی فردارو خواب دیدی برامونیه وقتایی یه جوری بشه حالت که از خودتو دنیا شی بیزارای الهه ناز بمونی کاش با من بلند پروازکاش یه جوری میشد با هم بسازن کبور و بازای الهه ناز تو واقعی من یه رویا پردازای الهه ناز صدای تو ساز سکوتت آواز.

متن آهنگ الهه ی ناز مهدی احمدوندای الهه ناز بمونی کاش با من بلند پروازکاش یه جوری میشد با هم بسازن کبور و بازای الهه ناز تو واقعی من یه رویا پردازای الهه ناز صدای تو ساز سکوتت آواز بازار دنیا منو دیر با تو آشنا کرد دنیا ستم هی به عاشقا کرداین حق نبود سهم ما از عشق دنیا با ما این کارو چرا کرددنیا قشنگ بود تو کتابا به ما که رسید خراب و ویرانبچرخ و بچرخون مارو دنیا تا گیج بره آخر ما سرامونامروز که هرجوری گذشت رفت چی فردارو خواب دیدی برامونیه وقتایی یه جوری بشه حالت که از خودتو دنیا شی بیزارای الهه ناز بمونی کاش با من بلند پروازکاش یه جوری میشد با هم بسازن کبور و بازای الهه ناز تو واقعی من یه رویا پردازای الهه ناز صدای تو ساز سکوتت آواز.

.


بازنشر از : آخرین خبراستعلام قیمت کارتن لیمینتی