ایسنا/ «تیری فرمو» مدیر باسابقه جشنواره فیلم کن در نخستین مصاحبه اش درباره هفتاد و ششمین دوره این رویداد سینمایی و شرایط برگزاری آن صحبت کرد. «تیری فرمو» م

1402\01\14 12:49:36


در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ چه خبر است؟

ایسنا/ «تیری فرمو» مدیر باسابقه جشنواره فیلم کن در نخستین مصاحبه اش درباره هفتاد و ششمین دوره این رویداد سینمایی و شرایط برگزاری آن صحبت کرد. «تیری فرمو» مدیر جشنواره فیلم کن پس از برگزاری موفق جشنواره در سال ۲۰۲۲ که در نهایت با حضور سه فیلم از این جشنواره شامل «تاپ گان: ماوریک»، «مثلث غم» و «الویس» در جمع نامزدهای بهترین فیلم همراه شد، امیدوار است در دوره جدید این جشنواره به دستاوردی فراتر نیز دست یابد.

«تیری فرمو» مدیر باسابقه جشنواره فیلم کن در نخستین مصاحبه اش درباره هفتاد و ششمین دوره این رویداد سینمایی و شرایط برگزاری آن صحبت کرد.«تیری فرمو» مدیر جشنواره فیلم کن پس از برگزاری موفق جشنواره در سال ۲۰۲۲ که در نهایت با حضور سه فیلم از این جشنواره شامل «تاپ گان: ماوریک»، «مثلث غم» و «الویس» در جمع نامزدهای بهترین فیلم همراه شد، امیدوار است در دوره جدید این جشنواره به دستاوردی فراتر نیز دست یابد..

.


بازنشر از : آخرین خبربرق و روشنایی لاله زار