1402\01\12 07:34:22


در ساحل امن تو آرامش مقیم است

محمدمهدی عبداللهی به مناسبت رحلت حضرت خدیجه(س) شعری سروده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عبداللهی شاعر و مداح اهل بیت (ع) به مناسبت رحلت حضرت خدیجه (ره) با سرودن شعری نذر ام البنین را ادا کرده است.

این شعر به شرح زیر است: پیغمبرانه با خدا مأوا گرفته دلتنگیش در آسمان معنا گرفته در کوچه‌های بی کسی در شام غربت قلب تمام ماسوا یکجا گرفته بیتاب ام المؤمنین شد جان خلقت یعنی ندای "اِرْجعی" بالا گرفته بی تو مگر سر می‌شود نه، ای خدیجه! در آینه، اندوه دیرین پا گرفته پیغمبر صبر است و چون کوهی صبور است داغ تو اما صبر مولا را گرفته مهتاب هم دلواپس کوچ تو باشد دست دعا را باز با نجوا گرفته باور ندارد ماه تو، تنها شدن را دیگر صدای حضرت زهرا گرفته قرآن به سر دارد اگرچه بی قرار است امشب کنار بسترت احیا گرفته باید نوای "الرَّحیل" از سر بگیرد أمّ ابیها ماتم عظمیٰ گرفته رفتی همان بهتر ندیدی در هیاهو_ آتش میان خانه اش بالا گرفته در ساحل امن تو آرامش مقیم است دریا خداحافظ! دلت آیا گرفته؟. .


بازنشر از : مهر

شعر

حضرت خدیجه (س)

عبداللهی