باشگاه خبرنگاران/ کاظم نوربخش، بازیگر نقش «سلمان» در سریال «نون خ ۴» تاکید می‌کند که حال خوب مردم ایران برایشان از هر چیزی مهم‌تر و ارزشمندتر است

1402\01\12 23:20:07


سلمان نون خ را دست کم نگیرید!

باشگاه خبرنگاران/ کاظم نوربخش، بازیگر نقش «سلمان» در سریال «نون خ ۴» تاکید می‌کند که حال خوب مردم ایران برایشان از هر چیزی مهم‌تر و ارزشمندتر است و هر کاری می‌کنند تا به حال خوب مردم کمک کنند. .

کاظم نوربخش، بازیگر نقش «سلمان» در سریال «نون خ ۴» تاکید می‌کند که حال خوب مردم ایران برایشان از هر چیزی مهم‌تر و ارزشمندتر است و هر کاری می‌کنند تا به حال خوب مردم کمک کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبراستعلام قیمت کارتن لیمینتی