1402\01\12 18:33:30


عکسی از دختر و همسر جمشید هاشم پور

عکسی از فرزند و همسر جمشید هاشم پور منتشر شده که برای مخاطبان جذابیت داشته است.

جمشید هاشم پور از بازیگران قدیمی و موفق ایران است.

جمشید هاشم پور او ازدواج کرده است و صاحب دو فرزند دختر است. در ادامه عکس های همسر و فرزند جمشید هاشم پور را مشاهده می کنید.

جمشید هاشم پور و همسرش

جمشید هاشم پور و دخترش

. .


بازنشر از : منبع: رکنا